Kaizen Finanse
O Firmie Inwestycje Kredyty Ubezpieczenia OFE Kontakt
System emerytalny
Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce system emerytalny składający się z 3 filarów:
- I filar – ZUS – obowiązkowy, obowiązuje tu tzw. umowa pokoleniowa – tzn. emerytury dzisiejszych emerytów są finansowane ze składek odprowadzanych do ZUS przez osoby obecnie aktywne zawodowo. Świadczenia przyszłych emerytów będą finansowane przez ich dzieci i wnuki.
- II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – obowiązkowy dla osób urodzonych po 1968 roku oraz dobrowolny dla osób urodzonych w latach 1949-1968. W ramach OFE każdy posiada indywidualne konto. Zgromadzone środki są inwestowane na rynku kapitałowym.
- III filar – dobrowolny system dodatkowego oszczędzania z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Mimo, że jest dobrowolny, w obecnych czasach ze względu na prawdopodobnie coraz niższe emerytury staje się koniecznością, aby godnie żyć na emeryturze.
 
OFE – Nie daj się wylosować!
Osoba rozpoczynająca pracę, która do tej pory nie wybrała OFE ma obowiązek w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy wybrać OFE. W praktyce OFE należy wybrać do 10 stycznia lub do 10 lipca br. w zależności, od kiedy rozpoczęło się pracę. W przypadku niepodpisania umowy w tym terminie ZUS dokonuje losowania – co jest równoznaczne z odebraniem możliwości dokonania samodzielnego wyboru. Dlatego należy tym tematem zainteresować się odpowiednio wcześniej, aby decyzja była podejmowana świadomie i samodzielnie.
 
OFE – chcę, żeby moje pieniądze pracowały lepiej!
Każda osoba w dowolnym momencie może zdecydować się na zmianę OFE. Dla osób, których staż w obecnym OFE jest dłuższy niż 24 miesiące zmiana jest całkowicie bezpłatna. Od maja 2011 zmiana OFE odbywa się bezpłatnie niezależnie od stażu w obecnym OFE.
 
Dlaczego warto?
Dla wielu osób kwestia emerytury wydaje się dość odległa i w tym momencie nieistotna, ale pieniądze na indywidualnych kontach są gromadzone i inwestowane od początku naszej aktywności zawodowej. Różnice w wypracowanych zyskach pomiędzy poszczególnymi OFE sięgają nawet 3%-4% w skali roku. Jakie mogą wyniknąć z tego różnice? Obecnie średnie wynagrodzenie brutto to blisko 3300zł, składka, która jest odprowadzana na OFE to 7,3% (od maja 2011 2,3%) wynagrodzenia. Wynika z tego, że przeciętny Polak otrzymuje na swoje konto w OFE około 240zł/miesiąc. Poniższa tabela prezentuje przybliżone wartość dla przypadku, gdy Klient inwestuje 240zł/m-c na okres 30 lub 40 lat, a wypracowany średnioroczny zysk wynosi 8% i 10% (2% różnicy w skali roku)
 
8%/rok 10%/rok różnica różnica w %
30 lat 350 000 zł 520 000 zł 170 000 zł 48%
40 lat 800 000 zł 1 400 000 zł 600 000 zł 75%
 
Zaskakujące? Tak duża różnica wynika z tzw. efektu kuli śnieżnej. Zysk jest liczony od początkowego kapitału, ale również od całego wcześniej wypracowanego zysku – odsetki od odsetek. Widoczne jest to, jeżeli porównamy różnice dla okresu 30 i 40 lat. Różnica rośnie z 48% do 75% w przeciągu zaledwie 10 lat
 
Czy stać Cię na stratę kilkuset tysięcy złotych?
Obecnie w Polsce działa 14 OFE. W jaki sposób wybrać najlepsze? Większość z nich prowadzi sprzedaż poprzez swoich akwizytorów. Zdarza się, że akwizytorzy, aby pozyskać klienta prezentują zestawienia, które niestety nie są aktualne i często są one tylko za jeden okres np. 12 m-cy lub 36 m-cy. Powoduje to, że omawiane OFE wypada w zestawieniu zdecydowanie lepiej niż jest to w rzeczywistości. Dlatego w porównywaniu OFE należy wziąć pod uwagę zarówno okres od początku działalności, jak i za ostatnie 36 i 12 miesięcy. Analiza tych trzech okresów pozwoli na lepszą ocenę wyników danego OFE. Ponadto warto wesprzeć się rankingami publikowanymi w prasie i portalach finansowych, ponieważ rankingi te uwzględniają również poziom opłat, wielkość funduszu oraz stabilność jego wyników.
 
Fundusz EmerytalnyRanking RzeczpospolitejStopa zwrotu od początku działalności OFEANALIZY ONLINE X 2011 Ocena3 letnia stopa zwrotu wg KNF3 letnia stopa zwrotu wg KNF
za okres
od 31-III-2008
do 31-III-2011
IV 2011 3-XI-201136 mies.12 mies.za okres
od 31-IX-2008
do 31-IX-2011
AEGON149 (193.40%)2311 (13,645%)8 (15,3%)
ALLIANZ112 (184.50%)352 (15,98%)1 (17,4%)
AMPLICO311 (188.40%)417 (14,766%)11 (14,8%)
AVIVA138 (196.50%)2413 (13,09%)14 (13,6%)
AXA67 (199.60%)444 (15,497%)3 (15,8%)
BANKOWY1010 (189.80%)531 (16,138%)2 (16,4%)
GENERALI23 (214.30%)335 (14,942%)7 (15,4%)
ING72 (221.20%)543 (15,901%)5 (15,6%)
NORDEA94 (207.00%)359 (14,709%)6 (15,4%)
PEKAO513 (183.40%)1212 (13,199%)13 (14,4%)
POCZTYLION1114 (175.80%)1114 (12,873)9 (15,3%)
POLSAT41 (221.60%)4210 (14,431%)4 (15,8%)
PZU „ZŁOTA JESIEŃ"86 (201.40%)326 (14,880%)10 (15,2%)
WARTA125 (203.90%)238 (14,713%)12 (14,7%)
 
Powyższa tabela jest zestawieniem stóp zwrotu za różne okresy. Przede wszystkim możemy zobaczyć oceny w opracowaniach serwisu Analizy Online . Analizy Online jest niezależny portalem, który monitoruje i analizuje rynek finansowy. W rankingach przyznaje swoje oceny, gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą. Ponadto w zestawieniu ujęte są dwa ostatnie zestawienia Komisji Nadzoru Finansowego, który prezentuje wyniki 2 razy w roku za okres ostatnich 36 m-cy. Zawsze na koniec marca i września każdego roku.
 
Powyższe treści mają charakter jedynie poglądowy. Nie służą zachęcaniu do wyboru konkretnego OFE. Kaizen Finanse nie prowadzi akwizycji OFE od 1 stycznia 2012r.
ul. Sienna 93 lok.2
00-815 Warszawa
tel.: 22 299 55 94
kontakt@kaizenfinanse.pl

NIP 526-274-07-52
REGON 015869976
O firmie | Inwestycje | Kredyty | Ubezpieczenia | OFE | Kontakt | Praca | Współpraca
Copyright(c) 2009 Kaizen Finanse - wszystkie prawa zastrzeżone